Sem vložte název
Sem můžete vložit text popisu.

Odečet vody - spotřeba za rok 2022

Dne 1.dubna 2023 bude proveden odečet spotřeby vody za rok 2022-2023. Je nutné k tomuto datu nahlásit stav vodoměru, nebo být v čase od 11 do 15 hodin na faremním dílu a osobně umožnit zapsání stavu vodoměru faremní komisi.

Prosíme o včasné odevzdání stavu vodoměru do schránky na far.díl č. 22.

V sobotu  25.3. 2023 se koná v klubovně ZO Výroční členská schůze od 14 hodin.


Platby za vodu, elektřinu a nájem posílejte na nové číslo účtu:


faremní účet -  2202299054/2010Vážení členové, připomínáme Vám termíny plateb: 

Nájem horní farma (od čísla 21 - 47) zaplatit vždy do 15.6.
Nájem spodní farma (od čísla 01 - 20) zaplatit vždy do 15.9.
Členské známky zaplatit vždy do 31.10.
(členská známka 360 kč, členský příspěvek 100 kč)

Platby za vodu a elektřinu je třeba zaplatit vždy do 31.3.


Platby za členskou známku posílejte

na účet ČSCH ZO VOKOVICE : 2601749358/2010