Sem vložte název
Sem můžete vložit text popisu.


Připomínky nebo návrhy k přípravě nového znění organizačního řádu farmy posílejte zvolené komisi: př.Vašková, př.Chvosta, př.Žábová:

vaskova.eva@centrum.cz

jchvosta@icloud.com

z.zaba@centrum.czTermíny plateb:

Nájem horní farma (21 – 47) zaplatit vždy do 15.6.
Nájem spodní farma (1 – 20) zaplatit vždy do 15.9.
Vyúčtování elektřiny a vody zaplatit dle termínu splatnosti faktury (bude vyvěšeno)


Platby posílat na faremní účet: 2202299054/2010
Členská známka se platí vždy do 31.10.
(čl.známka 360 Kč + účelový příspěvek 500 Kč = 860 Kč)
Neodpracované brigády a pokuty za nechovy dle provedených kontrol a v termínu dle vyvěšení.


Platby posílejte na účet ZO VOKOVICE: 2601749358/2010