ZO ČSCH Praha 6 - Vokovice
Farma s dlouholetou tradicí chovu drůbeže, králíků a holubů

Kdo jsme

Základní organizace v současné podobě vznikla 1.6.1996. Historicky však na území Šárky, mezi ulicemi Na křídle a ulicí Horoměřická (dnes na mapě označeno jako Želivka)  působí již od 50. let 20. století. 
Ve spolkovém rejstříku je  zapsána jako pobočný spolek k 1.6.2014 pod identifikačním číslem 65398327. Oficiální název : Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Praha 6-Vokovice. Sídlo organizace : Praha 6, ul. Na křídle 23, PSČ 160 00.

Nejvyšším orgánem je členská schůze. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost výbor ZO, který má 7 členů. V čele výboru stojí předseda a jednatel, dalšími členy jsou pokladník, člen výboru pro záležitosti farmy, vedoucí odbornosti drůbeže, vedoucí odbornosti králíků a vedoucí odbornosti holubů. Kontrolní komise je tříčlenná, v jejím čele je předseda.

V majetku základní organizace je pozemek parc.č. 852/1 o výměře 378 m2, na kterém stojí klubovna a dílna  a dále pozemek parc.č. 853 o výměře 327m2 což je příjezdová komunikace. Dále má ZO Praha 6 - Vokovice v pronájmu celkem 4000 m2 pozemků od Magistrátu Města Prahy a Státního pozemkového úřadu. Pronajaté pozemky byly rozděleny na 47 faremních dílů, na kterých chovají členové organizace zvířata, konkrétně drůbež, králíky a holuby.

K 23.6.2018 měla organizace 56 členů, z tohoto počtu 47 členů chová zvířata na výše uvedených pronajatých pozemcích. Ostatní členové mají vlastní hospodářské usedlosti nebo se jedná o sympatizanty naší organizace.

ZO Praha 6 - Vokovice spadá pod Městskou organizaci Praha, která sdružuje celkem 12 pražských organizací. ZO Praha 6 - Vokovice je počtem členů organizací v rámci Prahy největší. Jeden člen naší ZO pracuje ve výboru MO Praha a jeden člen působí ve funkci předsedy kontrolní komise MO Praha.


NAPIŠTE NÁM


Výbor ZO a jeho kompetence

Předseda:
POPPER Tomáš - tel: +420 604 605 598

Jednatel:
ZDRŮBECKÁ Šárka - tel: +420 607 566 508

Pokladník:
ŽÁBOVÁ Emilie - tel: +420 721 556 358

Člen výboru pro záležitosti farmy:
HRON Miroslav - tel: +420 728 532 984

Člen kontrolní komise:
KORANDA Petr - tel: +420 774 510 504Návštěvnost stránek


 

Předseda OK králíků:
JEŽKOVÁ Zdeňka - tel: +420 605 063 330

Předseda OK drůbeže:
ŠIŠPERA Bohumil - tel: +420 737 907 335

Předseda OK holubů:
BUNEŠOVÁ Jana - tel: +420 737 677 263

Předseda kontrolní komise:
BÁBOVSKÁ Lenka - tel: +420 602 270 465

Člen kontrolní komise:
WIESNER Johann - tel: +420 602 200 455